.
MobileSmartBook

MobileSmartBook

De første APPs. Historisk hjemmeside 2008.

                  MobileSmartBook

               Hurtigt:  Med information på mobiltelefonen,

                                           er det både hurtigere og lettere

                                           at bruge relevant information.

               Stor

               frihed:   Informationer på mobiltelefonen

                                           er til rådighed, hvor som helst og

                                           når som helst - også når det regner

                                           eller du har snavsede fingre.

               Bliv

               grøn:     Større brug af mobiltelefoner i

                                          stedet for papir vil skåne miljøet.

                                          Lad mobiltelefonerne bære

                                          dine brochurer, manualer, m.m.

               Ingen

               spildtid: Med informationer samlet på et

                                          sted, slipper du for at bruge

                                          tid på log on og at surfe på nettet.

               To

               Klik:       og der ringes op direkte fra annoncerne.

 

                     Neden for er der vist en blandet billede-

               side som eksempel på indhold og udseende.

 

Brugen af MobileSmartBook.                                                       

Der kan være rigtig mange billeder i MobileSmartBook; men udvælgelses-kriterier afgrænser mængden af billeder, man skal bladre i. Billederne ligger som på en kugle og man bladrer med piletesterne.

 

En side består af 1-6 billeder. Et billede har en tekst og et zoom-billede. De tre skærmbilleder kommer frem ved gentagende tryk på valg-knappen. Hvis teksten indeholder et telefon nummer, kan man vælge at ringe op. Vælge zoom billedet. Vælge  der hvor man igen kan bladre i billederne.

 

- Øverst til højre ligger billederne af de mulige kategorierne i en ”bunke”.

- Til venstre ligger billederne af de kategorier man har valgt, ligeledes i en ”bunke”.

- De tre tal på ikonet øverst i midten viser: Antal valgte kategorier i ”bunken” – antal fundne match – antal sider i alt. Det er også her, man vælger om kategorierne skal være AND/OR (få eller mange hits).

 

Nederst funktions mulighederne:

- Tekst søgning

-  Hjælp on/off

- Gem/slet i mappe

- Antal i mappe

- Vis fra Mappe

- Undertekster til kategorier on/off

- Guide til visning hvor du er i billede arrayet.

 

Programmet er ikke menu-styret; men enkelte menuer forekommer hvor java kræver det. De første billeder på telefonen er en manual.

 

Hop til Downloads

 

 

Number of hits: 8043